PRIVĀTUMA POLITIKALietotājs, kurš izmanto www.baltpapirs.lv mājas lapu, piekrīt esošajai Konfidencialitātes politikai un personīgo datu apstrādes noteikumiem.


 • Pircēja dati tiek vākti, glabāti un apstrādāti saskaņā ar šo Privātuma politiku, Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu, kā arī citiem piemērojamajiem tiesību aktiem.
 • Privātuma politika tiek piemērota visos gadījumos, kad Pircējs reģistrējas internetveikalā www.baltpapirs.lv, lai iegādātos preces un iesniedz vai koriģē jebkādus savus personas datus, kā arī tad, kad Pircējs sniedz jebkādu citu personisku informāciju piemēram uzdod jautājumus,pieprāsa informāciju, raksta komentārus utt. Pircēja datu vākšanas un apstrādes pamatojums ir Sadarbības līguma (lai Pircējs iegādātos Preces internetveikalā ) noslēgšana un izpilde.
 • Iegūtos personas datus izmantojam, veicot preču piegādes un pildot saistības, kuras nosaka ar klientiem parakstītie līgumi vai pieprasījumi.
 • Labākai klientu apkalpošanai informāciju par atsevišķiem klientiem var izpaust mūsu sadarbības partneriem, kuru pienākums ir preču piegāde. Trešajām pusēm nododamie dati var būt: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese.
 • Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi Baltpapīrs mājas lapā un veicot pirkumus tajā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
 • Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:
  - godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
  - personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
  - tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
  - precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.
 • Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.